PROJECTINITIËRING
Heebing Vastgoed speelt een actieve en initiërende rol bij de realisatie van (her)ontwikkelingsprojecten.

Het betreft nieuw te ontwikkelen bedrijfsgebouwen op uitbreidingslokaties, maar ook integrale, binnenstedelijke herontwikkelingslokaties worden ter hand genomen. Daarnaast spelen we veelvuldig een rol bij bedrijfsverplaatsingen waarbij de achtergelaten locatie zich uitstekend leent voor een nieuwe invulling.

Wij zijn betrokken bij het volledige ontwikkelingstraject: vanaf de verwerving van de locatie, de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van het project tot en met de eventuele verkoop aan de eindbelegger.

Hierbij worden veelvuldig samenwerkingsverbanden aangegaan met gemeenten (in de vorm van een Publiek Private Samenwerking) of met andere ontwikkelende partners zoals ontwikkelaars, bouwers, architecten, gebruikers en beleggers.

 

    
   Postbus 216, 7000 AE Doetinchem
T
0314-359 208
F
0314-359 866
E
info@heebingvastgoed.nl

 alphabyte 2004